Perlindungan dan peluang kedua bagi orang bankrap di Malaysia

Dasar baru ini menyasarkan pelepasan hampir 130,000 orang bankrap di Malaysia dalam tempoh setahun

0
130

Dalam masyarakat yang dinamik, perubahan adalah satu daripada aspek kehidupan yang tidak dapat dielakkan.

Perubahan ini mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, termasuk cara kita berinteraksi, berdagang, dan tentunya cara kita mengatur kewangan kita.

Namun, adakalanya, perubahan ekonomi atau kesilapan peribadi boleh membawa kepada keadaan di mana individu tidak dapat memenuhi kewajipan kewangannya dan berhadapan dengan bankrap.

Di Malaysia, isu ini menjadi semakin kritikal, namun dengan kuat kuasanya Akta Insolvensi (Pindaan) 2023 (A1695), sebuah era baru kesejahteraan rakyat dan peluang kedua untuk mereka yang bankrap kini dilihat.

Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi), Datuk Seri Azalina Othman Said, dasar baru ini menyasarkan pelepasan hampir 130,000 orang bankrap dalam tempoh setahun.

Tindakan ini bukan sahaja akan memberi peluang kedua kepada mereka yang terhimpit dengan masalah kewangan, tetapi juga akan mempercepatkan proses pentadbiran dengan penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh.

Mengambil kira undang-undang bankrap Malaysia sebelumnya, individu yang diisytiharkan bankrap akan menghadapi banyak sekatan dalam kehidupan mereka – dari pembatasan perjalanan luar negara hingga kesukaran mendapatkan pinjaman kewangan.

Namun, dengan pindaan baru ini, harapan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih bermartabat dan produktif menjadi kenyataan.

Adalah penting untuk memahami bagaimana sistem kebankrapan berfungsi di Malaysia. Sebelum pindaan ini, Akta Insolvensi 1967 [Akta 360] adalah rujukan utama bagi isu-isu kebankrapan.

Dengan pelaksanaan Akta A1695, banyak perubahan telah diperkenalkan untuk memudahkan dan memperbaiki proses ini.

Pindaan terbesar berkaitan dengan peruntukan pelepasan bankrap, seksyen 33C yang dipinda, pelepasan bankrap kini boleh berlaku secara automatik dalam jangka masa tiga hingga lima tahun, berbanding proses yang lebih panjang dan rumit sebelumnya.

Ini membolehkan individu untuk memulakan semula hidup mereka dalam jangka masa yang lebih pendek.

Subseksyen 33B(2A) Akta 360 pula kini memperkenalkan dua kategori baharu bankrap yang boleh dilepaskan. Ini termasuk individu yang mengalami masalah kesihatan mental seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Kesihatan Mental 2001 [Akta 615] dan mereka yang berusia 70 tahun dan ke atas yang tidak lagi mampu menyumbang kepada pentadbiran kebankrapan.

Pindaan ini menunjukkan kepekaan dan perhatian kerajaan terhadap kebajikan warganegaranya, terutamanya golongan yang paling rentan.

Dari perspektif yang lebih luas, langkah-langkah ini mencerminkan suatu negara yang mahu memberi peluang kedua kepada rakyatnya.

Ini adalah sejajar dengan banyak negara maju lain yang telah melihat semula undang-undang kebankrapan mereka untuk menjadi lebih berpusatkan manusia.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk semua individu mengambil langkah-langkah pencegahan dan memahami hak dan tanggungjawab mereka di bawah undang-undang ini.

Walaupun pindaan-pindaan baru ini memudahkan proses pelepasan bankrap, tanggungjawab individu untuk memastikan mereka mengambil tindakan yang betul dan segera dalam kesulitan kewangan tetap ada.

Sebagai penutup, Akta Insolvensi (Pindaan) 2023 (A1695) bukan sahaja memperbaiki tadbir urus kebankrapan tetapi juga mengembalikan harapan dan martabat kepada ribuan rakyat Malaysia.

Di masa depan, dengan kesedaran yang meningkat dan pendekatan yang lebih berpusatkan rakyat, Malaysia boleh mengharapkan masyarakat yang lebih adil, inklusif dan mapan. — MalaysiaXpress

Nota Pengarang: Artikel ini ditulis oleh Shakira Kamal, Penganalisis Kewangan

Analisa yang dilontarkan di dalam artikel ini merupakan pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya memberi apa-apa kesan kepada malaysiaxpress.com.